Spoločnosť ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica vznikla v roku 1995. Cieľom spoločnosti bolo poskytovať služby v oblasti tepelnej energetiky od jej výroby až ku konečnému spotrebiteľovi.

Viac Kontakt

Aktuality

Činnosť spoločnosti bola zameraná na priemyselný sektor, komunálnu a bytovú sféru ako aj individuálnu bytovú výstavbu.

Oznamujeme všetkým obchodným partnerom, že spoločnosť ukončila podnikateľské aktivity a vstupuje do etapy zrušenia spoločnosti bez právneho nástupcu s likvidáciou.

Ďakujeme za ústretovú spoluprácu v doterajšej činnosti.

Z pôvodných aktivít spoločnosti môžete kontaktovať novovzniknuté subjekty.

Projekčná činnosť

- ENERGOPRO, s.r.o., Považská Bystrica

- Ing. Ján Rusnák

- 0903 955 683

- rusnak@energopro.sk

Servisná činnosť

- Revízie (opravy) plynových a tlakových zariadení

- p.Tibor Čelko, Považská Bystrica

- 0904 654 426

- celko.tibor@gmail.com

Realizačná činnosť

- Montáž bytových vodomerov, hydraulické vyregulovanie po obnove bytového domu

- Energo AMR, spol.s.r.o., Považská Bystrica

- p.Mária Čanigová

- 0905 920 756

- energoamr@energoamr.sk

Fotogaléria

Kontakt

Nábrežná 2969, Považská Bystrica

info@energokontrol.sk

0903 558 070

Vaša správa bola odoslaná