ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spoločnosť ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica
vznikla v roku 1995. Cieľom spoločnosti je poskytovať služby v oblasti tepelnej energetiky od jej výroby až ku konečnému spotrebiteľovi.
Činnosť spoločnosti je zameraná na priemyselný sektor, komunálnu a bytovú sféru ako aj individuálnu bytovú výstavbu.
Realizačná činnosť

- dodávka a montáž bytových vodomerov
- meranie výroby a spotreby tepla,
 teplej a studenej vody
- dodávka a montáž pomerových meračov
 vykurovacích nákladov vrátane zabezpečenia
  rozúčtovania
- odborné prehliadky a skúšky vyhradených
  technických zariadení tlakových a plynových
- hydraulické vyváženie rozvodov ÚK a TV
- prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
- zdroje tepla (plynové kotolne, kotolne na biomasu,
  kogeneračné jednotky a solárne systémy ap.)
- potrubné rozvody - horúcovodné
  teplovodné, plyn, vodaServisná činnosť

- kompletný servis kotlov a zariadení kotolní
- servis odovzdávacích staníc tepla
- servis technologických rozvodov a zariadení
- servis MaR
- servis meračov tepla a vodomerov
Sprostredkovanie projekčnej činnosti

- projekty tg. celkov
  (kotolne, odovzdávacie stanice tepla,
  kogeneračné jednotky, solárne systémy ap.)
- projekty teplovodných, horúcovodných rozvodov
- projekty hydraulického vyváženia
  rozvodov ÚK a teplej vody

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky